Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.119.2.2020.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 11 pkt 1 lit. d) we fragmencie „R” oraz § 11 pkt 2 lit. b) i lit. e) we fragmencie „R”, § 12 pkt 4 i 6, § 16 pkt 4, § 17 pkt 4, § 18 pkt 4, § 19 pkt 4, § 20 pkt 4, § 21 pkt 3, § 23 pkt 4, § 24 pkt 4, § 25 pkt 4 uchwały nr XX/191/20 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Sulęcin - Szostakowice dla terenu wsi Sulęcin.

Zobacz treść planu (PDF).