Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.109.3.2020.JW1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. stwierdzające nieważność § 15 ust. 9 we fragmencie „terenu”, § 18 ust. 7 we fragmencie „terenu”, § 19 ust. 7 we fragmencie „terenu”, § 20 ust. 7 we fragmencie „terenu”, § 21 ust. 5 we fragmencie „terenu”, § 25 ust. 7 we fragmencie „terenu”, § 28 ust. 5 we fragmencie „terenu” i § 29 ust. 6 we fragmencie „terenu” uchwały nr XXII/260/20 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 czerwca 2020 r. sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice.

Zobacz treść planu (PDF).