Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.52.63.2020.MC2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. stwierdzające nieważność § 24 ust. 2 pkt 3 uchwały nr XXIV/485/2020 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Radosną, granicą Wrocławia i ul. Bratnią w północno-środkowej części wsi Wysoka.

Zobacz treść planu (PDF).