Uchwała nr XXVII/165/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Adama Mickiewicza.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/77/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w południowej części Mieroszowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/64/2019 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Unisławiu Śląskim w gminie Mieroszów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Nowym Siodle w gminie Mieroszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIV/246/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w Mieroszowie

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XLIII/194/09 Rady Miasta Mieroszów z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Rybnica Leśna I" oraz obszarów funkcjonalnie z nim związanych.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-02-24

Renta planistyczna:

Na obszarze planu miejscowego obowiązuje stawka procentowa stanowiąca podstawę do  określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wymiarze 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/194/09 Rady Miasta Mieroszów z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Rybnica Leśna I" oraz obszarów funkcjonalnie z nim związanych

Zobacz treść planu (PDF).