Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie skrzyżowania dróg w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów

Zobacz treść planu (PDF).