Gmina Wałbrzych

Uchwała nr XIX/189/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/188/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Piasta w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr XVII/1/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/162/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - w rejonie ulic Uczniowskiej i Stacyjnej w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/759/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w rejonie ulicy Orkana i drogi na Pogorzałę w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/758/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/757/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Przemysłowej – 1-go Maja – Gen. W. Sikorskiego w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/756/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/597/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Garbarską, Młynarską, Św. Jadwigi oraz Mickiewicza w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/598/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pokopalnianych w rejonie ulicy Beethovena w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).