Powiat wałbrzyski

mpzp uchwała nr XVI/77/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-30

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXV/224/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 30 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Nowy Lubominek w Boguszowie-Gorcach.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXV/225/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 30 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ulicy Świerczewskiego w Boguszowie-Gorcach.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXV/222/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 30 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ulicy Wałbrzyskiej w Boguszowie-Gorcach

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XXXV/223/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 30 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej położonego przy ulicy Łącznej w Boguszowie-Gorcach.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr LI/321/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych położonego przy ul.T.Kościuszki w Boguszowie-Gorcach, obręb nr 2 Gorce.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1

mpzpUchwała nr LIII/333/10 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Browarnej i Słodowej w mieście Boguszów-Gorce.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-06

Renta planistyczna:

Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr LIII/335/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie nr 5 Stary Lesieniec w mieście Boguszów-Gorce.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-11

Renta planistyczna:

Na obszarze planu miejscowego obowiązuje 30% stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1

mpzpUchwała nr LVII/365/10 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług rekreacyjno-turystycznych położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce w rejonie Góry Dzikowiec, obręb nr 6 Stary Lesieniec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1

mpzpUchwała nr XI/68/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża porfiru „GORCE” w Boguszowie - Gorcach. 

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-02

Zobacz treść planu (PDF).