Powiat wałbrzyski

Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Walim z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/43/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Bolesława Chrobrego-Kolejowej w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXXVII/300/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXXVII/301/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/254/2014 Rady Gminy Walim z dnia 28 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Olszyniec, gm. Walim.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXXV/297/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXXV/296/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 20 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 64/1 i 64/2

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 3 i 4 Boguszów.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

Uchwała nr XLIII/276/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 3 i 4 Boguszów

Zobacz treść planu (PDF).