mpzpUchwała nr XLII/270/14 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Kuźnic Świdnickich w mieście Boguszów-Gorce.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-01

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf