Powiat wałbrzyski

Uchwała nr XXXV/223/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 30 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej położonego przy ulicy Łącznej w Boguszowie-Gorcach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/224/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 30 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Nowy Lubominek w Boguszowie-Gorcach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXV/225/09 Rady Miejskiej Boguszowa - Gorc z dnia 30 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego przy ulicy Świerczewskiego w Boguszowie-Gorcach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/3/09 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej położonego w obrębie miasta Szczawna-Zdroju

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/286/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obszaru ulicy Orkana w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/157/2008 Rady Gminy Walim z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walim w rejonie ul. Piastowskiej – obręb Walim, gmina Walim

Zobacz treść planu (PDF).