Powiat wałbrzyski

Uchwała nr LXI/759/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – w rejonie ulicy Orkana i drogi na Pogorzałę w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/758/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały nr III/15/10 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Etap III w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/757/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Przemysłowej – 1-go Maja – Gen. W. Sikorskiego w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/756/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/265/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/268/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LII/363/2018 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Głuszyca w granicach działki ewidencyjnej nr 127/1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/255/18 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Struga, gmina Stare Bogaczowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIV/246/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Strzelców w Mieroszowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/292/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręby nr 5 i 6 Stary Lesieniec i terenów sąsiednich

Zobacz treść planu (PDF).