Powiat wałbrzyski

Uchwała nr XXX/191/10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Cieszów, gmina Stare Bogaczowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-17

 

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr Nr V/19/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. III A i B.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-29

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1a

Załącznik 1c

Załącznik 3

Załącznik 4

mpzp uchwała nr LII/296/2010 Rady Gminy Walim z dnia 25 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Walim, gm. Walim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-13
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2

mpzp Uchwała nr LII/298/2010 Rady Gminy Walim z dnia 25 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Jugowice, gm. Walim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-13
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2

mpzp Uchwała nr LII/295/2010 Rady Gminy Walim z dnia 25 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Królowej Jadwigi we wsi Walim, gm. Walim.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-13
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10 %.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2

mpzp Uchwała nr V/18/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej, położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim, zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia 28 grudnia 2009 roku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-30
 
 
Renta planistyczna:

Zmiana obejmuje §4, który otrzymuje brzmienie: „§4. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.”


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

mpzp Uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Walim z dnia 30 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. II A i B.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-27
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

a) 30% dla terenów oznaczonych symbolami MN/U, MN/U1, MN, MN1-5, U, US, US1, U/UT, P, P/U1,

b) 1% dla pozostałych terenów.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5
Załącznik nr. 6

mpzp Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. I A i B.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-29
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

a) 30% dla terenów oznaczonych symbolami MN/U, MN/U1, MN, MN1-5, U, US, US1, U/UT, P, P/U1,

b) 1% dla pozostałych terenów.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5

mpzp Uchwała nr X/52/2011 Rady Gminy Walim z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice, gm. Walim. cz. I A i B.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-29
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

a) 30 % dla terenów oznaczonych symbolami MN/U, MN/U1­4, MN/U5, MN, MN 1­16, U/P, P/U1, RM/UT1, US, US1, US2,

b) 1 % dla pozostałych terenów


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5

Uchwała nr XXX/193/10 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Cieszów, gmina Stare Bogaczowice.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-17

 

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0 %.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).