Uchwała nr V/42/2019 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ośno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/24/2014 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Wiązów

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr LI/326/2014 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 25 lipca 2014r. sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów


Data uchwalenia: 2014-07-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzp Uchwała nr LI/370/10 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kłosów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-04
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, RU, P, U, RM.

2. Dla pozostałych terenów powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


mpzp Uchwała nr LI/369/10 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jaworów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-04
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, U, P, NU/P, KS.

2. Dla pozostałych terenów powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


mpzp Uchwała nr LI/371/10 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Kurów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-04
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, P/U, U/MN.

2. Dla pozostałych terenów powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


mpzp Uchwała nr IV/12/11 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wiązów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-25
 
Renta planistyczna:

1. Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące:

1) MN, MNU, MW, MU - 10 %

2) U, PU, KSU, SR, RU, KS - 10 %

3) UK, UA, UI, US, UO, UZ, - 0 %

4) ZP, ZL, ZC, ZD, ZI, R, W, WS, K - 0 %

5) pozostałe tereny - 0 %


Zobacz treść planu (PDF).


mpzp Uchwała nr LI/370/10 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kłosów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-04
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, RU, P, U, RM.

2. Dla pozostałych terenów powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


mpzp Uchwała nr LI/369/10 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jaworów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-04
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, U, P, NU/P, KS.

2. Dla pozostałych terenów powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).