Uchwała nr XXII/169/2020 Rady Miasta I Gminy Wiązów z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Wiązów

Zobacz treść planu (PDF).