Uchwała nr XXIII/153/2020 Rady Gminy Kondratowice z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kondratowice – część 1

Zobacz treść planu (PDF).