Uchwała nr VIII/IX/112/19 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Szymanów - MPZP SZYMANÓW AG

Zobacz treść planu (PDF).