Powiat średzki

Uchwała nr VI/60/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Samborz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/52/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Dębice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/53/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Kwietno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/54/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Szymanów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie lokalizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 110 kV relacji Przybków - Kąty Wrocławskie - Klecina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zabór Wielki” – część A w gminie Miękinia.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Godków - zmiana nr 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIII/302/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Chomiąża

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXVII/605/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX/321/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym

Zobacz treść planu (PDF).