Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Godków - zmiana nr 1

Zobacz treść planu (PDF).