Powiat średzki

Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Rusko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce, obręb Mazurowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/84/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze w rejonie ulic Słonecznej, Akacjowej i Szpaczej w Gałowie w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/83/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Lutynia w gminie Miękinia część „K” w rejonie ul. Polnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VII/82/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 29 i części działki nr 31 w obrębie geodezyjnym Lutynia w gminie Miękinia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/65/19 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Białków w gminie Miękinia - część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/56/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty dla działek 120/5 i 118/3, obręb Wichrów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/57/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenów sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych w miejscowościach Jakubkowice, Siemidrożyce i Sobkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/59/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jenkowice

Zobacz treść planu (PDF).