Uchwała nr XXVI/319/20 Rady Gminy Miękinia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Gałów i obrębu Zakrzyce w gminie Miękinia - część A

Zobacz treść planu (PDF).