Uchwała nr XVIII/130/20 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jakubów.

Zobacz treść planu (PDF).