Uchwała nr VII/XLVII/386/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Psary o nazwie MPZP PSARY PÓŁNOC

Zobacz treść planu (PDF).