Uchwała nr VIII/II/13/18 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Piotrkowiczki o nazwie MPZP PIOTRKOWICZKI II

Zobacz treść planu (PDF).