Uchwała nr XXVIII/210/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obejmującej obszar części działki nr 222/9 w obrębie geodezyjnym Małuszów) – OBSZAR B

Zobacz treść planu (PDF).