Gmina Dobromierz

Uchwała nr XXVIII/159/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jaskulin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/160/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłaczyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/161/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzyków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/55/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Bronów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/299/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzyków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/298/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jugowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/278/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Jaskulin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/276/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Szymanów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/275/18 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Dobromierz dla części 1C

Zobacz treść planu (PDF).