Gmina Dobromierz

mpzpUchwała nr XLVI/276/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości Gniewków.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/247/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla działki nr 54 w miejscowości Dzierzków


Data uchwalenia: 2014-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/246/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości Borów


Data uchwalenia: 2014-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/211/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości Dobromierz


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/212/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 18 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości Pietrzyków


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XXXVI/198/13 Rady Gminy Dobromierz z dnia 6 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla działek nr 118 i nr 103/2 w miejscowości Jaskulin


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/138/12 Rady Gminy Dobromierz z dnia 17 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2013-01-16

Zobacz treść planu (PDF).