Gmina Strzegom

mpzpWyrok nr II SA/Wr 604/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 października 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. nr 10/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom


Data uchwalenia: 2013-10-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 105/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 43/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Grochotów, w gminie Strzegom


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 10/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-23

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 72/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Goczałków w rejonie ulicy Strzegomskiej, w gminie Strzegom.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-02

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 647) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 37/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 9 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko, w gminie Strzegom.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 15/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr 20/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Stawiska, w gminie Strzegom

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

 

mpzpUchwała nr 19/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom przy ulicy Aleja Wojska Polskiego

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

 

mpzpUchwała nr 32/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Stanowice, w gminie Strzegom

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określenia jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) w wysokości 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).