Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Roztoka dla części 1A

Zobacz treść planu (PDF).