Uchwała nr XXIX/202/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów – gmina Stronie Śląskie.

Zobacz treść planu (PDF).