Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów zatwierdzonego uchwałą nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/172/2020 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Stary Zdrój

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju "Nowy Zdrój obszar A-Stare Miasto" zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/247/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXIII/419/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka zatwierdzonego uchwałą nr XIII/160/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 września 2003 r

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego miejscowości Lutynia zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/323/2014 z dnia 27 marca 2014 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju zatwierdzonego uchwałą nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2004 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIII/341/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Zatorze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/325/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/326/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trzebieszowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/278/2017 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Trzebieszowice

Zobacz treść planu (PDF).