Uchwała nr XXV/147/20 Rady Miasta Duszniki Zdrój z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/39/2019 Rady Miasta Duszniki Zdrój z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Zieleniec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LX/291/2018 Rady Miasta Duszniki Zdrój z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM-3, AM-4.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/206/17 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec A-2, A-3, A-4.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LIV/269/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki-Zdrój dla obszaru strefy ochrony uzdrowiskowej "A".

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/238/14 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki–Zdrój dla obszaru strefy ochrony uzdrowiskowej „A”.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXXVII/198/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Podgórze dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalno – pensjonatową oraz usługi turystyki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-06-24

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr XXXVII/198/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Podgórze dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalno – pensjonatową oraz usługi turystyki

mpzp Uchwała nr XV/54/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM3, AM4.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-19

Renta planistyczna:

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla miasta Duszniki-Zdrój, przy zbyciu nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr XV/54/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM3, AM4.

Uchwała nr XV/54/2011 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług turystyki, sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach-Zdroju, obręb Zieleniec AM-2, AM3, AM4.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/198/09 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Podgórze dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalno – pensjonatową oraz usługi turystyki

Zobacz treść planu (PDF).