mpzp Uchwała nr XXXVII/198/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Podgórze dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalno – pensjonatową oraz usługi turystyki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-06-24

Renta planistyczna:

Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

Internetowy System Aktów Prawnych :: Internetowy system aktów prawnych ::uchwała nr XXXVII/198/09 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Duszniki Zdrój, obręb Podgórze dla terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkalno – pensjonatową oraz usługi turystyki