gmina Polanica-Zdrój

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 893/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 4 ust. 3 pkt 3 lit. c, § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę drogi”, § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 4 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez za-rządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/148/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA III


Data uchwalenia: 2014-04-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 894/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 kwietnia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 4 ust. 3 pkt 3 lit. c, § 4 ust. 3 pkt 3 lit. d we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę drogi”, § 4 ust. 4 pkt 3 lit. c we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę placu”, § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 5 we fragmencie „na wa-runkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określo-nych przez zarządcę sieci”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/149/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP SOKOŁÓWKA II.


Data uchwalenia: 2014-04-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 718/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 4 pkt 2, § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 5 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci oraz”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/156/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum II


Data uchwalenia: 2014-01-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 717/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 8 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci”, § 5 ust. 4 pkt 7 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci oraz”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/155/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum IV


Data uchwalenia: 2014-01-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 716/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwalę Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/150/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Sokołówka I


Data uchwalenia: 2013-12-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 715/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 23 października 2012 r. nr XXVI/147/2012 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Stary Zdrój I


Data uchwalenia: 2013-12-17
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 719/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2013r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 5 ust. 1 we fragmencie „za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych”, § 5 ust. 4 pkt 1, § 5 ust. 4 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę sieci”, § 5 ust. 4 pkt 6 we fragmencie „na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo sieciowe”, § 5 ust. 6 pkt 1 we fragmencie „na zasadach okre-ślonych przez zarządcę sieci oraz”, § 7 pkt 2 we fragmencie „na zasadach określonych przez zarządcę cieku” uchwały Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 23 października 2012 r. Nr XXVI/154/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum V


Data uchwalenia: 2013-12-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzp Uchwała nr XXXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ II.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-16

Renta planistyczna:

Stawki procentowe, na podstawie których nalicza się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzp Uchwała nr XXXI/193/09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP CENTRUM.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-23
 
Renta planistyczna:

Ustala sić wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XIV/80/2011 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP STARY ZDRÓJ IV.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-24
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.


Zobacz treść planu (PDF).