Gmina Kłodzko

Uchwała nr 211/VIII/2020 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowościach: Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Szalejów Górny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, Bohaterów Getta, dr Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową, oraz terenami zabudowanymi przy ulicy dr Janusza Korczaka w Kłodzku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/108/2019 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między obwodnicą miasta Kłodzka, ulicami Dusznicką, Letnią i terenami rolniczymi”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 439/VII/2018 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko, dla wsi Szalejów Dolny”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 387/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Wojbórz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 355/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonych we wsi Wojbórz.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 354/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenów położonych we wsiach: Jaszkowa Dolna, Boguszyn, Szalejów Górny.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 326/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Bierkowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 267/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wojbórz, zawartego w granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/269/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy rzece Nysie Kłodzkiej

Zobacz treść planu (PDF).