Uchwała nr 181/XXII/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sokolec w gminie Nowa Ruda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 190/XXIII/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu cmentarza przy ulicy Traugutta w Nowej Rudzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 154/XVIII/20 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bożków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 85/IX/19 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 37/VI/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Jugów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 30/V/19 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów działek nr 1 oraz 52 AM 1 położonych w obrębie Wolibórz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 380/XLI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 326/XXXV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy linii kolejowej we wschodniej części Drogosławia w Nowej Rudzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 316/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dawnego zakładu BUDROG przy ulicy Niepodległości w Nowej Rudzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 281/XXXI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Drogosławia w rejonie obwodnicy Nowej Rudy

Zobacz treść planu (PDF).