Uchwała nr XXXIII/276/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/259/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka obejmującej dzielnicę staromiejską miasta Bystrzyca Kłodzka i tereny położone między: zabudową mieszkaniową przy ul. Lotników, ul. Odrowąża, ul. 1 Maja, ul. Kłodzkiej, terenami kolejowymi, rzeką Nysą Kłodzką, granicami własności Mondi Packaging BZWP, zabudową mieszkaniową przy ul. C.K. Norwida, rzeką Bystrzycą Kłodzką, ul. Krakowską, ul. Kasztanową, granicami własności Fabryki Mebli, pl. T. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. J. Słowackiego, zabudową mieszkaniową przy ulicach: H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza, Willową, oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/244/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu komunalnej oczyszczalni ścieków w Bystrzycy Kłodzkiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze (szczyt Czarnej Góry), gmina Bystrzyca Kłodzka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXII/547/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXII/546/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: Stanisława Moniuszki, Senatorskiej i Orężnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/534/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka – obszar F i J

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/533/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu Nowa Bystrzyca, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLII/347/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części obszaru uzdrowiska Długopole – Zdrój – gmina Bystrzyca Kłodzka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIX/317/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Bystrzyca Kłodzka w rejonie ulic: M. Konopnickiej i 1 Maja

Zobacz treść planu (PDF).