Uchwała nr XXI/142/20 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 178/1, 178/2, 178/3 i 178/4 w obrębie Czermna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/141/20 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działka nr 413/6 w obrębie Czermna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/140/20 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działka nr 382/2 w obrębie Czermna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/139/20 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działka nr 98/7 w obrębie Czermna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/296/18 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 394/1 i 394/2 w obrębie Czermna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/134/16 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w rejonie ulic Głównej, Zdrojowej, Nad Potokiem i Kościelnej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/102/16 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kudowa – Zdrój w rejonie przejścia granicznego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/47/15 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu Brzozowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/313/14 Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w Kudowie-Zdroju przy ulicy Kościuszki 10, obręb Czermna

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIV/239/13 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 17 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa – Zdrój dla terenu położonego w Kudowie – Zdroju, działki nr 386, 387/3 w obrębie Słone


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf