Uchwała nr LXII/547/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zobacz treść planu (PDF).