Uchwała nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Stary Zdrój, przy ul. Marii Konopnickiej – MPZP STARY ZDRÓJ – UL. M. KONOPNICKIEJ

Zobacz treść planu (PDF).