Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów zatwierdzonego uchwałą nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zobacz treść planu (PDF).