Uchwała nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju zatwierdzonego uchwałą nr XX/248/04 z dnia 25 marca 2004 r.

Zobacz treść planu (PDF).