Uchwała nr LXIII/419/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka zatwierdzonego uchwałą nr XIII/160/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 września 2003 r

Zobacz treść planu (PDF).