Uchwała nr XXVI/200/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębu geodezyjnego Sichów – ETAP I

Zobacz treść planu (PDF).