Uchwała nr XX/158/2020 Rady Gminy Męcinka z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu obrębu geodezyjnego Myślinów – ETAP I

Zobacz treść planu (PDF).