Uchwała nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzydlina Wielka, gmina Wołów

Zobacz treść planu (PDF).