Gmina Brzeg Dolny

Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/162/17 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/112/16 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 13 września 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/76/16 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/77/16 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/285/14 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/284/14 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 2 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIV/245/13 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny.

Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny uchwalony  uchwałą Nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r., w zakresie  terenów położonych:
1) między ulicami Odrodzenia i Ks. Kanonika J. Puka;
2) przy ul. 1-go Maja;
3) między ulicami Naborowską i Szkolną w granicach określonych na załącznikach nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png
Zalacznik2.png
Zalacznik3.png

Uchwała nr XXXIV/245/13 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

UCHWAŁA NR XXI/151/12 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 3.01.2013r.

Uwaga: gmina Brzeg Dolny uchwaliła jeden plan zagospodarowania dla całej gminy w tym dla obrębu Bukowice.

Zobacz treść planu (PDF).