Uchwała nr XXXII/162/17 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).