Powiat wołowski

Uchwała nr XLII/269/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Pełczyn, Warzęgowo, Nieszkowice, Gródek, Pierusza, Pawłoszewo, Łazarzowice, Smarków, Straża, Siodłkowice, Proszkowa, Stęszów – Gmina Wołów – Strefa I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/118/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/24/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LV/392/2010 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 13 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Miasto Wołów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/352/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego przy ulicy Kolejowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/316/2010 Rady Gminy Wińsko z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XLVI/235/2009 Rady Gminy w Wińsku z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Piskorzynie na obszarze gminy Wińsko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/315/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/279/09 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego przy ulicy Kolejowej

Zobacz treść planu (PDF).