Uchwała nr XV/91/11 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).