Uchwała nr XL/279/09 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny w zakresie terenu położonego przy ulicy Kolejowej

Zobacz treść planu (PDF).