Uchwała nr XIV/191/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i Autostrady A4

Zobacz treść planu (PDF).